A Pécsi Torna Egyesület tornacsoportjai beolvadtak a PSN ZRT szervezetébe!

Ez egy nagy lehetőség a pécsi tornaélet fejlődésének!

 

2003-ban alakultunk. Célunk, a torna, mint olimpiai sportág népszerűsítése, a sportág nagy múltjának és hagyományainak megőrzése, ápolása városunkban.

A torna fegyelemre, céltudatosságra, a test feletti uralomra, tisztességre nevel.

Egyesületünk felvállalja a város és a megye tornaéletének összefogását, évente 6-7 versenyt rendezünk. Támogatjuk szakmai anyag készítésével, bemutatókkal az oktatási intézményeket. Aktívan veszünk részt az egyetemi képzésben, az iskolai közösségszolgálat megszervezésében, a város rendezvényein pedig fellépéseinkkel, mozgósítással.

Feladatunk, hogy minél több helyszínen, minél több tanítványt lelkesítsünk és oktassunk ebben a gyönyörű sportágban. Tevékenységünkkel részt kívánunk venni egy egészséges, a sportot szerető, és abban aktívan résztvevő ifjúság nevelésében.

Pécs városában rendszeres tornaedzést több helyszínen biztosítunk 1 éves kortól a felnőttekig. A több helyszínen szervezett foglalkozásainkon naponta örülhetünk gyermekeink szembetűnő fejlődésének, változásának, mely a tervszerű, szakszerű edzéseknek köszönhetőek. A foglakozásokon a torna elemeinek elsajátítása, versenyekre való felkészítés, csapat kialakítás, korcsoportonkénti és a tudásszintnek megfelelő több szintű oktatás a feladat. A lelkes és elhivatott, tornát szerető szakemberek nagyon nehéz, és a mai kornak egyáltalán nem megfelelő körülmények között dolgoznak, küzdenek a feladatokkal, eredményesen.

Feladatunk, hogy a mai tornásztehetségeknek is elérhetővé váljanak a jó eredmények. Ehhez biztosítanunk kell az edzéslehetőséget, a versenyek megrendezését. Ezzel rutint és sikerélményt szereznek tanítványaink. A diákolimpiai és a megyei hagyományt őrző versenyekre készülünk, a kiválasztott, tehetséges lányokat pedig továbbadjuk a kiemelt versenytorna szakosztályunkba.

Előképző bázisa lehetünk a leendő nagy sportolóknak, úgy, hogy közben kiaknázzuk a sikereket számukra, amire a mai pécsi torna lehetőséget biztosít!

Lehetőségünk van a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását fogadni.

Adószámunk: 18322752-1-02

 7634 Pécs, Fülemüle u. 30.

Telefon: 06 20 345 3062

Email:  pecstorna@gmail.com